Komisja nie rekomenduje większych merytorycznych zmian w projekcie. Sejm ma w planie przeprowadzić we wtorek drugie czytanie projektu, następnie - w przypadku zgłoszenia poprawek - zbierze się komisja, po czym odbędą się głosowania.

Posłowie pracują pod presją czasu, bowiem musi być dotrzymany wskazany w projekcie termin wejścia w życie ustawy - 17 czerwca 2013 r. Jest to warunek, by rocznym urlopem rodzicielskim mogli zostać objęci wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r., którzy obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich, bądź dodatkowych.
Jeśli oparta na rządowym projekcie nowelizacja wejdzie w życie, rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.
Wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych.
Obecnie w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, po nowelizacji, byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni.
Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.
Urlop macierzyński, podobnie jak obecnie, będzie można rozpocząć przed porodem. Maksymalnie można będzie wykorzystać wtedy sześć tygodni.
Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). W tej chwili pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o łączenie urlopu z pracą. Po nowelizacji wniosek o niepełny etat nie będzie wiążący. Pracodawca będzie mógł go nie uwzględnić, jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. O przyczynie odmowy pracodawca informował będzie na piśmie.
Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice. Jednak w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego oraz macierzyńskiego.
Po nowelizacji bez zmian pozostaną przepisy o dwóch tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.
Jedna z nielicznych poprawek, rekomendowanych przez komisję zakłada, że po półtora roku od wejścia w życie ustawy ministerstwo pracy przedstawi Sejmowi informację o jej realizacji.
Poprawka ta jest następstwem nieprzyjęcia przez posłów kilku poprawek, proponowanych przez prezydencką minister Irenę Wóycicką. Posłowie zgadzali się z potrzebą wprowadzenia części postulowanych przez kancelarię uregulowań, lecz nie w tej chwili, gdyż projekt procedowany jest pod dużą presją czasu. Stąd propozycja przeglądu ustawy po półtora roku funkcjonowania i wówczas ewentualnego nowelizowania.

Pierwotnie rząd planował, że możliwość skorzystania z dłuższego urlopu będzie dotyczyła tylko rodziców dzieci urodzonych po 16 marca 2013 r. Propozycja oburzyła rodziców dzieci urodzonych w pierwszym kwartale tego roku, którzy zawiązali ruch "matek I kwartału". Ich protest poparła część opozycji. Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk zgodził się na postulaty "matek I kwartału", a rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy, zgodnie, z którym prawo do rocznego urlopu rodzicielskiego będą mieli rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.