Podczas pierwszego dnia 4. posiedzenia Sejmu Izba przeprowadziła pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62). Projekt obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy wydłużającej i zrównującej do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Teraz projektem zajmą się Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Od 1 stycznia 2016 r. wiek emerytalny ma wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Projekt likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Projekt przywraca też zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat. Zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Bez zmian pozostaną dotychczasowe warunki zajmowania urzędu przez sędziego i prokuratora do ukończenia 70 lat. Zgodnie z projektem, Rada Ministrów ma co trzy lata dokonywać przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i do 31 października następnego roku kalendarzowego przedstawiać informację w tej sprawie Sejmowi. Pierwszy taki raport ma być zaprezentowany w 2017 r. Według wnioskodawcy, projektowane rozwiązania korzystnie wpłyną na rynek pracy. Pozwolą m.in. zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół i obniżyć wysokie bezrobocie wśród młodych. Mają też ułatwić seniorom podjęcie decyzji o rezygnacji z pracy ze względu na stan zdrowia i ograniczyć rosnące bezrobocie wśród osób powyżej 60 lat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 grudnia 2015 r.