Za przyjęciem informacji było łącznie 228 posłów PO i PSL, za odrzuceniem - 199 posłów opozycji, a jeden wstrzymał się od głosu.

Prezentując w maju informację Sejmowi, minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in., że na koniec kwietnia zarejestrowano 2 mln 258 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 14 proc.
W tym roku (według stanu na koniec marca) zakłady pracy zamierzają zwolnić 32,2 tys. pracowników. 137 spółek państwowych planuje zwolnić 2313 osób, w tym 660 osób w PLL LOT. Redukcje planuje też PKP PLK.
Minister poinformował też o działaniach rządu związanych ze wsparciem bezrobotnych. Wymienił m.in. zwiększenie środków dla Urzędów Pracy na aktywizację osób bez pracy - w tym roku urzędy dostaną na ten cel 4 mld 700 mln zł.
W debacie cała opozycja była krytyczna wobec informacji. Głosowanie za jej przyjęciem deklarowały tylko PO i PSL.