Mówiąc o organizacji, możemy przyjąć z góry, że dąży ona do jak największego zaangażowania swoich pracowników. Natomiast pracownicy chcą osiągnąć maksymalną satysfakcję ze swojej pracy. By otrzymać mocno zaangażowane kadry i prężnie działającą organizację, należy doprowadzić do sytuacji, gdy oba te cele zostały spełnione jednocześnie. Organizacje, które skupiają się na dawaniu pracownikom możliwości i motywacji do dostarczania wkładu własnego na wyższym poziomie i robią to w przemyślany sposób, podnoszą również ich poziom satysfakcji.

Nie jest już tak oczywisty fakt, w jaki sposób te dwa czynniki (zdolność jednostek do osiągania dobrych wyników i ich spełnianie się w pracy) są ze sobą powiązane. Z obserwacji wynika, że zbyt wielu menedżerów wciąż uważa, że wkład w wyniki i satysfakcja są odrębnymi czynnikami, które mało co łączy. Co gorsza, wygląda na to, że wielu z nich zakłada, że są one sobie przeciwstawne – jeśli wymagam większej produktywności, negatywnie wpłynę na satysfakcję pracowników.

Fraser Marlow

Więcej: www.komunikat.rrcc.pl/2014/11/satysfakcja-i-wklad-wlasny-kolo-sukcesu

Źródło: www.komunikat.rrcc.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.