Ministerstwo Pracy planuje zmiany w przepisach dot. przywrócenia do pracy. Rząd chce aby o przywrócenie do pracy mogli ubiegac się tylko pracownicy szczególnie chronieni np. działacz związkowy, kobieta w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Pozostałe grupy pracowników będa mogły ubiegać się o wyższe odszkodowanie niż do tej pory.

Obecnie pracownik może domagać się przywrócenia do pracy (jeśli był zatrudniony na czas nieokreślony lub firma zwolniła go dyscyplinarnie), albo odszkodowania, którego wysokość nie może przekroczyć 3-miesięcznego wynagrodzenia.

Rząd i eksperci twerdzą, że zmiana ta przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia na podstawie umów o pracę a także zmniejszenia liczby naruszeń przy rozwiązywaniu stosunku pracy.