Jego obowiązki pełnią zastępcy RPO, oni też czuwają nad normalną pracą Biura RPO.

Dziś z urlopu ojcowskiego korzysta coraz więcej ojców, ale wciąż aż 80 proc. uprawnionych (dane ZUS za 2015 r.) ze swego prawa do opieki nad dzieckiem rezygnuje. Jak wynika zbadań RPO, wielu młodych ojców za mało wie o tej możliwości albo boi się z niej skorzystać. Tymczasem jest to niezbywalne świadczenie przysługujące tylko ojcom. Może być ono wykorzystane od dnia narodzin dziecka do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

Polecamy: RPO: potrzeba dalszych działań ułatwiających godzenie ról rodzinnych i zawodowych

Adam Bodnar apeluje do ojców, by korzystali z urlopów ojcowskich. To jest ich prawo – prawo ich dzieci i prawo ich rodzin.

Do pracodawców zaś RPO apeluje, by wspierali młodych ojców w decyzji, by poświęcić przewidziany w Kodeksie pracy czas na opiekę nad dzieckiem. To decyzja, która procentuje na wiele lat.