Jak poinformowało Centrum Legislacyjne Rządu, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Jest to III etap programu, na lata 2014-2016, kontynuacja programów z lat 2008-2010 (etap I) i 2011-2013 (etap II). Na jego realizację z budżetu państwa przeznaczone zostanie 93,5 mln zł.

Podstawowym zadaniem programu jest zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Jego celem jest też ograniczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W najbliższych latach, z powodu wydłużenia aktywności zawodowej do 67. roku życia, podstawowym zadaniem programu będzie stworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób starszych.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na właściwe przygotowanie do pracy ludzi młodych, którzy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy. Ponad 25 proc. poszkodowanych w wypadkach przy pracy to osoby poniżej 30. roku życia, a ponad 30 proc. poszkodowanych to osoby o stażu krótszym niż rok (dane GUS za 2012 r.).

W programie zwraca się również uwagę na tworzenie psychospołecznego środowiska pracy. Niekorzystny obraz warunków pracy w Polsce pokazuje raport z Europejskiego Badania Warunków Pracy przeprowadzonego w 2010 r. Z raportu wynika, że negatywny wpływ pracy na własne zdrowie odczuwa ponad 36 proc. Polaków, przy średniej unijnej na poziomie 25 proc. Z kolei według badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ponad 70 proc. Polaków uważa, że w ciągu pięciu najbliższych lat wzrośnie liczba osób odczuwających stres związany z pracą. W Polsce jedynie 15 proc. przedsiębiorstw podejmuje działania zmniejszające stres zawodowy, podczas gdy w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Irlandii jest to odpowiednio: 68, 57 i 56 proc.

Założono, że w ciągu pięciu lat od zakończenia realizacji programu o 30 proc. zostanie ograniczone ryzyko narażenia zatrudnionych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Oczekuje się, że dzięki temu spadnie liczba wypadków przy pracy: śmiertelnych o 24 proc., ciężkich o 33 proc., a chorób zawodowych o 29 proc.

W ostatnich latach liczba wypadków przy pracy zmniejsza się: w 2008 r. odnotowano ponad 104,4 tys. wypadków, a w 2012 r. – 91 tys. Spada również liczba wypadków śmiertelnych – w 2008 r. było ich 520, w 2012 r. – 348.

Dzięki programowi powinny się także zmniejszyć koszty ponoszone przez państwo i społeczeństwo z powodu zagrożeń zawodowych. Obecnie straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce są znaczne, o czym świadczą wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, które w 2011 r. wyniosły 5,1 mld zł, w 2012 r. – 5,2 mld zł.