ZUS dostanie więcej pieniędzy na działania, które mają zapobiegać wypadkom przy pracy. Dzięki temu spadną wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę odszkodowań dla pracowników.
Brak przeciwdziałania wypadkom w firmach powoduje, że rosną nie tylko koszty leczenia ich ofiar, ale także wysokość świadczeń wypłacanych im lub ich rodzinom przez ZUS. Według szacunków Ministerstwa Pracy tzw. koszty społeczne wypadków, jakim ulegają pracownicy, mogą wynosić nawet 48 mld zł rocznie. Dodatkowym problemem jest to, że ich liczba rośnie. Z tego powodu MPiPS przygotowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt określa minimalną kwotę nakładów na prewencję wypadkową. Zgodnie z założeniami nie będzie ona mogła być mniejsza niż 0,3% przychodów ZUS ze składek na ubezpieczenie wypadkowe. W kolejnych latach udział ten wzrośnie maksymalnie do 0,8%. Wprowadzenie ustawowej gwarancji minimalnej wysokości nakładów na działania mające zmniejszać liczbę wypadków w pracy spowoduje, że ZUS będzie ponosił niższe koszty związane z wypłatą świadczeń dla poszkodowanych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 15 czerwca 2010 r.