Tylko w niewielkim stopniu pracodawcy upatrują poprawy kondycji w zwiększeniu adaptacyjności firmy przez wykorzystanie elastycznego zatrudnienia. Najnowsza, już 16. edycja badania Plany Pracodawców zrealizowanego w pierwszej połowie listopada br. przez Instytut Badawczy Randstad oraz TNS Polska pokazuje, że w ciągu ostatniego półrocza pracodawcy utrzymywali przyjętą już od kilku kwartałów strategię oczekiwania na rozwój sytuacji na rynku. W tym okresie co drugi pracodawca nie dokonał żadnych zmian w poziomie zatrudnienia. Jednak w co czwartej firmie zwiększyło się zatrudnienie o nowych pracowników. Redukcja liczby etatów miała miejsce w co piątym badanym przedsiębiorstwie (22%).

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/12/05/rynek-pracy-w-oczekiwaniu-na-zmiany

Źródło: www.hrstandard.pl