Ryczałt za pranie odzieży roboczej jest przychodem pracownika
\

Wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przepisów Kodeksu pracy wynika, że to pracodawca jest zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania stosowanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. W przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić prania, to czynności te mogą być powierzone pracownikowi. Wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

Gdy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej zostanie przyznany pracownikowi na podstawie przepisów Kodeksu pracy, wówczas wartość tego ekwiwalentu podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak ekwiwalent wypłacany w wysokości nie stanowiącej równowartości kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika nie jest ekwiwalentem korzystającym ze zwolnienia Zatem wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 października 2012 r., IPPB4/415-574/12-4/JK

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.