Dzięki szkoleniom swoje kwalifikacje będzie mogło podnieść 310 osób. Rekrutacja trwać będzie przez trzy tygodnie, od poniedziałku - do 6 lutego br., bądź do wyczerpania miejsc.

Czytaj: Niepełnosprawni słabiej wykształceni, mniej konkurencyjni

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z normą intelektualną), w wieku 25-64 lata, mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności językowych lub kompetencji z zakresu IT.

Kursy z języka angielskiego będą obejmowały 240 godz. szkolenia (od 2 do 4 semestrów), zakończonego egzaminem TELC (150 osób). Kursy te są dedykowane wyłącznie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Szkolenia komputerowe zajmą: 80 godz. szkolenia (tzw. ECDL Base), składającego się z 4 modułów, zakończone egzaminem ECDL (120 osób); 120 godz. (tzw. ECDL Core), składającego się z 7 modułów, zakończone egzaminem ECDL (40 osób).

Więcej informacji o projekcie, a także regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są w punkcie przyjmowania zgłoszeń "Fundacji Aktywizacja" (ul. Narbutta 49/51 (parter) 02-529 Warszawa tel. (22) 565-48-62); mail: certyfikuj@idn.org.pl. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Informacje dostępne są też na stronach: www.um.warszawa.pl/certyfikuj oraz www.aktywizacja.org.pl .

Kursy realizowane są w ramach projektu "Certyfikuj swoje kompetencje", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do końca listopada br., a jego wartość wynosi 1,25 mln zł.

(PAP)