Jednocześnie zdaniem przedsiębiorców to właśnie mobilność na rynku pracy poszczególnych pracowników jest kluczem do sprostania najważniejszym wyzwaniom dzisiejszej gospodarki: ekspansji na rynkach wschodzących, rosnącej konkurencji i nasilenia procesów globalizacji. To najważniejsze wnioski z raportu „Strategic Moves 2012: The Global Mobility Island” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte na podstawie badania przedstawicieli zarządów oraz specjalistów HR reprezentujących największe globalne koncerny.