Rozczarowanie kandydatów propozycjami finansowymi podczas rekrutacji

Czy propozycje finansowe, jakie kandydaci otrzymują podczas spotkań rekrutacyjnych ich satysfakcjonują? Z badania ankietowego, jakie przeprowadził serwis pracy Praca.pl wynika, że większość osób (89%) poszukujących pracy jest rozczarowana kwotami, jakie proponuje im pracodawca. Dopasowanie otrzymywanych ofert do własnych oczekiwań deklaruje niespełna co dziesiąty kandydat (9%).

Wysokość pensji to w Polsce trudny temat. W większości firm panuje tajność wynagrodzeń, nie ma też w zwyczaju ujawniać proponowanych zarobków w ogłoszeniach rekrutacyjnych. W efekcie, kandydat, który decyduje się na zmianę pracy nie wie, czy ma szanse na pracę za większe pieniądze czy też firma zaproponuje mu niższe zarobki, niż te, które miał w ostatniej pracy. Sytuacja jest skomplikowana dla obu stron, gdyż firma również nie rzadko poświęca czas kandydatowi, którego – jak się w toku rekrutacji okazuje - nie jest w stanie pozyskać właśnie ze względu na proponowane wynagrodzenie.

Więcej: www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/89-kandydatow-rozczarowanych-propozycjami-finansowymi-podczas-rekrutacji_cp-999.html

Źródło: www.praca.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

Data publikacji: 15 września 2014 r.