Usługi i handel to sektor dotknięty największą rotacją pracowników. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini dla firmy Enxoo wynika, że prawie połowa pracowników tego sektora zmienia pracodawcę co najmniej czterokrotnie.

Pomimo dużej ilości szkoleń oferowanych przez firmy, handlowcy i dostarczyciele usług nie widzą szansy rozwoju zawodowego. Aż 8 na 10 ankietowanych wskazało brak możliwości zdobywania nowej wiedzy i kompetencji jako główne powody decydujące o zmianie miejsca pracy. 55% pracowników usług i handlu deklaruje, że w obecnym miejscu zatrudnienia pracuje do 2 lat. Podobny staż pracy ma zaledwie 20% specjalistów i 40% pracowników biurowych. Blisko 3 na 10 ankietowanych potwierdza chęć zmiany pracodawcy w ciągu najbliższych 2 lat. Brak możliwości rozwoju to dla 80% pracowników branży usług i handlu główne czynniki decydujące o zmianie miejsca pracy.

Więcej: www.hrstandard.pl/2015/01/02/pracownicy-uslug-i-handlu-najmniej-przywiazani-do-pracodawcy

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 5 stycznia 2015 r.