Jak poinformowała Wiesława Lipińska, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w 2007 r., dzięki pośrednictwu sieci EURES (European Employment Services), do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wpłynęło 817 ofert pracy za granicą, tj. o 20 proc. więcej niż w 2006 r. Przeważały propozycje dla: opiekunek nad osobami starszymi, zawodowych kierowców, sprzedawców, mechaników, spawaczy, operatorów frezarek sterowanych numerycznie CNC, tokarzy, blacharzy, pracowników gastronomii i hoteli, animatorów kultury. Poszukiwano także lekarzy, pielęgniarek, inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inżynierów mechaników, informatyków.

W dwóch pierwszych miesiącach 2008 r. zgłoszono już 135 ofert pracy z państw UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to propozycje z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Cypru i Szwecji, przede wszystkim dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, spawaczy, kierowców, kucharzy.

W 2007 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie odbyło się 9 rekrutacji, przeprowadzonych przez zagranicznych pracodawców, między innymi do sieci sklepów i wypożyczalni sprzętu audio w Irlandii, gdzie poszukiwano sprzedawców, asystentów i menadżerów; do gospodarstwa ogrodniczego w Winchester w Wielkiej Brytanii wybrano 56 osób, które pracują przy zbieraniu kwiatów oraz jako asystenci i kierowcy; w Finlandii zostało zatrudnionych 15 osób, na stanowiskach spawaczy i operatorów maszyn CNC.

Wiesława Lipińska podkreśliła, że od 1 maja 2004 r. Polacy mają możliwość korzystania z międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, której celem jest ułatwianie zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii (EOG). W ciągu ostatnich trzech lat ze służbami EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy skontaktowało się 16 120 osób poszukujących zatrudnienia za granicą. W tym czasie oferowano ponad 1700 ofert pracy, którymi zainteresowanych było przeszło 3900 osób.