Rosną zarobki członków zarządów banków
\

Jak wynika z danych opublikowanych przez banki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2011 roku wzrosły wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla - donosi portal wynagrodzenia.pl. Mediana zarobków wszystkich członków zarządów banków wzrosła z 1,4 mln PLN w 2010 roku do 1,5 mln PLN w 2011 roku.

Oznacza to zmianę ich wynagrodzenia o ponad 8%. W minionym roku połowa członków zarządów otrzymała pensje od prawie 1 mln PLN do ponad 2 mln PLN. Zarobki 10% najlepiej opłacanych zarządzających przekroczyły 3 mln PLN. Wzrosły najwyższe wypłacane świadczenia. Rekordzistą w 2010 roku był Mirosław Boniecki, wiceprezes Banku BPH, który otrzymał prawie 7 mln PLN. Niemal 5 mln PLN z tej sumy stanowiła odprawa. W 2011 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymała Alicja Kornasiewicz, która odeszła ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku Pekao. Jej zarobki wyniosły ponad 7,5 mln PLN, przy czym również tym razem lwią część tej kwoty stanowiła odprawa (5,7 mln PLN).

Analiza wynagrodzeń menedżerów którzy przepracowali w zarządzie cały 2011 rok, również wskazuje na wzrost wypłaconych świadczeń w stosunku do 2010 roku. W przypadku tych osób mediana zmieniła się o ponad 7% (z 1,565 mln PLN do 1,676 mln PLN). Wzrosły również płace najwyżej opłacanych osób. O ile w 2010 roku Krzysztof Rosiński , Prezes Zarządu Getin Noble Banku, otrzymał 5,3 mln PLN, to w 2011 roku rekordzista – Krzysztof Spyra (notabene Członek Zarządu Getin Noble Banku) – otrzymał 6,2 mln PLN. 4,1 mln PLN z tej kwoty stanowiły wynagrodzenia wypłacone z tytułu zasiadania we władzach jednostek zależnych.

Spośród 14 giełdowych banków, najwięcej na wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla przeznaczył Bank Zachodni WBK – 24,8 mln PLN. Co ciekawe, oznacza to spadek o 23% w stosunku do 2010 roku. Z kolei najmniejsze koszty związane z wynagrodzeniem zarządu poniósł Bank Ochrony Środowiska, powiązanym ze Skarbem Państwa. Tam świadczenia wypłacane menedżerom pochłonęły 5,6 mln PLN (13% więcej niż w 2010 roku). Ogólnie, fundusz wynagrodzeń zarządu wzrósł w 10 bankach (najbardziej w Nordea Bank Polska – o 100%), a spadł w 4 (najbardziej, o 38% w Getin Holding).

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 29 marca 2012 r.

Data publikacji: 29 marca 2012 r.