W naszym kraju wyniósł on 21 proc. rok do roku, podczas gdy w większości badanych krajów nie przekroczył 5 proc. Jedynie w Danii wyniósł 13 proc.

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest rozwój naszej gospodarki.