Kwaliński od 29 czerwca tego roku pełni obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

"Chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie. Zdaje się na wolę pana ministra (szefa PIP Romana Giedrojcia - PAP), co do powołania mnie na moją funkcję" - powiedział po głosowaniu Rady Ochrony Pracy Kwaliński.

Przed głosowaniem ROP pozytywnie na temat pracy Kwalińskiego wypowiedział się główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. "Pan Andrzej Kwaliński w pełni utożsamia się z celami i zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Umiejętnie łączy kierowanie zadaniami z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy z aktywną działalnością prewencyjną i promocyjną" - mówił.

Szef PIP nie wykluczył w rozmowie z PAP, że powoła Kwalińskiego na Okręgowego Inspektora w Warszawie na początku października.

Kwaliński z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem. Ukończył Politechniką Świętokrzyską. Z PIP związany jest zawodowo od 31 lat. Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął w 1985 roku w Kielcach. Od 1999 roku pracuje w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. W latach 2006 - 2008 pełnił już funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu. Kadencja ROP trwa 4 lata. (PAP)