Wypadki przy pracy, choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w 2014 r. to główny temat posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek, 26 stycznia.

Zgodnie ze statystykami KRUS w 2014 r. do Kasy zgłoszono ponad 21,9 tys. wypadków - o 6,1 proc. mniej niż w 2013 r., przy spadku liczby osób ubezpieczonych o 2,4 proc. Do jednostek terenowych KRUS wpłynęło przeszło 22,1 tys. wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Zgłoszono również 321 wniosków o jednorazowe odszkodowanie w związku z chorobą zawodową.

W ramach działań prewencyjnych w 2014 r. oddziały i placówki KRUS m.in. organizowały szkolenia z wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym oraz spotkania i pogadanki dla dzieci na temat zagrożeń podczas pomagania przy pracy oraz zabawy w gospodarstwie. W okresie sprawozdawczym odbyło się ponad 2,7 tys. szkoleń bhp, w których udział wzięło prawie 58,2 tys. rolników, sołtysów, uczniów szkół rolniczych i innych mieszkańców wsi, np. nauczycieli szkół wiejskich. Przeprowadzono także przeszło 1,5 tys. spotkań i pogadanek dla ponad 90,1 tys. dzieci wiejskich.

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy planowane jest również przyjęcie sprawozdania z działalności tego gremium w 2015 r. oraz planu pracy Rady na rok bieżący.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 stycznia 2016 r.