Dyrektor CIOP-PIB, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka przedstawiła wyniki III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, realizowanego w latach 2014-2016. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy jest koordynatorem programu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podziękował za pracę osobom zaangażowanym w prowadzenie projektu i przygotowanie raportu. Podkreślił, że wszystkie działania w ramach programu służą najszerzej pojętemu bezpieczeństwu pracy, a to prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyli: Lidia Szmit, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy, Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, a także członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego i Rady Naukowej CIOP-PIB.