Rolnicy, którzy przestaną prowadzić gospodarstwo rolne w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nabyciem prawa do np. świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, będą mogli pozostać w KRUS. Ci rolnicy, którzy w związku z tą sytuacją zostali już wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników, będą mogli do KRUS powrócić. Tak przewiduje uchwalona 5 sierpnia przez Sejm nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, rolnicy opiekujący się osobami niepełnosprawnymi będą mogli wybrać ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie rolników, którzy przestają prowadzić gospodarstwo rolne w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nabyciem prawa do np. świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, KRUS wyłącza z ubezpieczenia społecznego. W celu kontynuacji ubezpieczenia społecznego gmina wypłacająca świadczenia przekazuje za te osoby składki do ZUS za okres niezbędny do uzyskania 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, uprawniającego do minimalnej emerytury z ZUS. Niektóre osoby pobierające świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, które wcześniej miały status rolnika, chciałyby kontynuować ubezpieczenie w KRUS, aby w przyszłości otrzymywać rolniczą emeryturę. Zgodnie z nowelizacją, rolnicy aktualnie otrzymujący np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogli zrezygnować z ubezpieczenia w ZUS i powrócić do KRUS. Na złożenie wniosku w tej sprawie będą mieli 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.