Renta rodzinna po zmarłych rodzicach nie należy się dziecku, które ukończyło 25 lat, a do zakończenia studiów pozostało mu więcej niż rok nauki.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie studentki, która będąc na drugim roku w trzyletnim studium języków, zwróciła się do ZUS o przyznanie renty rodzinnej po zmarłych rodzicach. Organ rentowy po zbadaniu sprawy ustalił, że zainteresowana już skończyła 25 lat, ale wciąż się uczy. Przepisy stanowią, że renta rodzinna wypłacana jest dzieciom zmarłych ubezpieczonych tylko do ukończenia 25. roku życia. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja gdy dziecko ma więcej niż 25 lat i jednocześnie uczy się na ostatnim roku studiów w szkole wyższej. Zdaniem Sądu Najwyższego prawo do renty nie przysługuje każdej osobie, która się uczy, a świadczenie wypłacane przez ZUS jest formą pomocy w podjęciu zatrudnienia osieroconym dzieciom (Sygn. akt II UK 303/10).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 28 marca 2011 r.