Raport z funkcjonowania spółdzielni socjalnych - lata 2010/2011
\

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła na swoim posiedzeniu 6 grudnia rządową informację na temat funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Na mocy ustawy o spółdzielniach socjalnych, rząd jest zobowiązany składać parlamentowi informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych co 2 lata. Obecne sprawozdanie dotyczy lat 2010-2011. Raport zawiera szczegółowe omówienie badań Monitoring spółdzielni socjalnych zrealizowanych przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem monitoringu było pozyskanie kompleksowej wiedzy o tych podmiotach, zdiagnozowanie ich obecnej kondycji ekonomicznej i społecznej oraz poznanie realnej pozycji na rynku pracy. Zbadanie obecnych relacji pomiędzy spółdzielniami socjalnymi, a istniejącymi instrumentami wsparcia, a także poznanie opinii spółdzielców o rozwiązaniach stosowanych dotychczas w ramach funkcjonujących rozwiązań, jako wiedza empiryczna, posłużyć mają do właściwego programowania rozwiązań strategicznych i planowaniu dalszego rozwoju instrumentów wsparcia spółdzielni socjalnych. Monitoring pokazał, że większość polskich spółdzielni działa w obszarze świadczenia usług i ma charakter wielobranżowy. Z raportu dowiadujemy się m.in., że wbrew powszechnym opiniom to nie administracja publiczna a osoby fizyczne i firmy prywatne są najczęstszym klientem spółdzielni. Ponadto aż 74% spółdzielni biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zdecydowana większość ich przychodów pochodzi z otwartego rynku, a jedynie 20%, że ze zleconych zadań publicznych. Ważną częścią raportu jest również przedstawiona przez ankietowanych spółdzielców ocena stanu prawnego i infrastruktury wsparcia spółdzielczości i przedsiębiorczości socjalnej.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 12 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.