Według danych z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”, argumentem jaki najczęściej pada z ust pracodawcy podczas odmowy podwyżki, jest trudna sytuacja finansowa firmy. Z badań wynika, że dla większości pracujących Polaków podwyżka jest motywatorem do bardziej efektywnej pracy. Odmowa jej przyznania staje się często impulsem do rozpoczęcia poszukiwań nowej.

Z raportu „Podwyżka bez tabu” wynika, że aż 70% pracujących Polaków deklaruje, że podwyżka przyznana przez szefa doskonale motywuje i dodaje dodatkowej energii do działania. 31% osób przyznało, że otrzymanie wyższego wynagrodzenia zachęca ich do realizacji kolejnych projektów. Ważny dla pracodawców może być fakt, że aż 26% pracowników deklaruje, iż otrzymanie podwyżki sprawia, że chcą zostać w firmie na dłużej. Z drugiej strony, 16% pracujących Polaków przyznaje, że ich stosunek do pracy po podwyżce nie ulega zmianie, a pieniądze, które otrzymali, po prostu się im należą. Wśród tych, którym odmówiono, 17% zadeklarowało, że było to motywacją do bardziej efektywnej pracy. Dla 13% brak podwyżki to bodziec do rozpoczęcia poszukiwań nowej pracy.

Więcej: www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/289258/pracuj-pl-o-nie-przyznawaniu-podwyzek

Źródło: www.pracuj.pl, stan z dnia 25 listopada 2014 r.