Przygotować start-up na pierwszy kryzys
\

Start-upy, które odnoszą sukces rynkowy, zazwyczaj przechodzą przez fazę szybkiego wzrostu. Niewielka, najczęściej kilkuosobowa firma bardzo szybko rozrasta się do 50-100 osobowego przedsiębiorstwa.

Niesie to za sobą wiele problemów, m.in. w obszarze relacji między pracownikami, potrzebie dopasowania struktury organizacyjnej do fazy rozwoju, zmianie sposobu kierowania zespołami czy stworzeniu nowego podziału odpowiedzialności. Dla wielu organizacji oznacza to wejście w kryzys, który wyhamowuje dynamikę rozwoju, a nawet może zniszczyć firmę. W literaturze przedmiotu problem ten został już dawno temu zauważony i opisany. W 1972 r. Larry E. Greiner na podstawie obserwacji 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw opracował model, który zakłada, że to raczej historia organizacji wpływa na to, w jaki sposób się ona rozwija, a nie czynniki zewnętrzne, które na nią działają.Szymon Góralski

Więcej: www.komunikat.rrcc.pl/2014/09/przygotowac-start-up-na-pierwszy-kryzys

Źródło: www.komunikat.rrcc.pl, stan z dnia 9 września 2014 r.

Data publikacji: 9 września 2014 r.