Niemcy i Francja namawiają nas do przyłączenia się do paktu na rzecz konkurencyjności. Zakłada on wyrównanie stawek podatku od zysków firm. Według raportu Ernst & Young spowoduje to likwidację nawet 160 tys. miejsc pracy w Polsce.

W dniu 8 lutego, krótko przed rozpoczęciem spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego w Wilanowie, irlandzki oddział Ernst & Young opublikował opracowanie oceniające, jaki wpływ na UE będzie miało wprowadzenie reformy Merkel-Sarkozy w proponowanej dziś formie. Polska straci, jeśli zdecyduje się przystąpić do paktu na rzecz konkurencyjności – wynika z szacunków E&Y. Zyskuje przede wszystkim Francja i Hiszpania. Neutralny wpływ na zmiany mają Niemcy. Ernest & Young pisze, że nowy system doprowadzi do zmiany lokalizacji wielu zakładów z poważnym uszczerbkiem dla zatrudnienia. Najwięcej stracą Irlandia (wzrost bezrobocia o 1,2%), Luksemburg (1,1%) i Polska (1%). Zyskają Francja (zatrudnienie zwiększy się tu o 0,4%), Hiszpania (0,1%) i Belgia (0,1%). Nowy układ miałby też zasadniczy wpływ na wielkość przychodów z podatku CIT dla poszczególnych państw. Aż 8% tej części dochodów straciłby skarb Danii, 7,5% – Holandia, a 5,5% – Irlandia. Największym beneficjentem także i w tym przypadku okazałaby się Francja (dochody z podatku CIT zwiększyłyby się o 5%), a następnie Grecja (4%) i Łotwa (3,8%). Dla Polski harmonizacja podatków oznaczałaby tylko minimalny spadek dochodów podatkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 lutego 2011 r., Jędrzej Bielecki