Jeśli przeanalizujemy wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor 2013, da się zauważyć ciekawą tendencję. Okazuje się, że na ogół im wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju, tym mniej osób wskazuje własną firmę jako dobrą ścieżkę kariery. W Polsce odsetek takich osób wyniósł około 67%, a to znacznie więcej niż średnia dla całej Unii Europejskiej (blisko 57%).

Według większości osób na świecie przedsiębiorczość jest postrzegana jako dobra ścieżka kariery. Największy odsetek tego typu opinii (ponad 75%) wystąpił w gospodarkach zorientowanych na czynniki produkcji, a więc głównie w krajach afrykańskich (takich jak np. Angola, Ghana, Nigeria). Z kolei średnia dla krajów zorientowanych na efektywność, w skład których wchodzi m.in. Polska, Słowacja, Chorwacja czy Estonia, wyniosła blisko 68%. Najmniejszy odsetek osób (53,5%), które wskazują własną firmę jako dobrą ścieżkę kariery zanotowano natomiast w gospodarkach zorientowanych na innowacje, tj. m.in. w Niemczech, Belgii, Francji, Szwecji czy Finlandii.

Źródło: inf. pras. www.rynekpracy.pl, stan z dnia 5 lutego 2015 r.