Studia podyplomowe „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy w tym obszarze – program obejmuje zagadnienia z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, procesowego prawa pracy i postępowania kontrolnego inspektora pracy, a także ubezpieczeń społecznych.

Kierunek jest przeznaczony dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami ludzkimi, działaczy związkowych oraz pracodawców i wszystkich innych, którzy w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę.

Studia charakteryzują się przewagą zajęć warsztatowych, co sprzyja zadawaniu pytań, wymianie doświadczeń i wspólnej dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów.

Wykładowcy na tym kierunku to wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Program trwa dwa semestry.

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl.