Zmiany wprowadza projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, nad którym wciąż trwają rządowe prace (nr UC 118). Jego celem jest wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych, a mianowicie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L Nr 188, str. 79).

- Mało kto zwrócił jednak dotąd uwagę na znaczące zmiany, jakie projekt wprowadza w kwestii elastycznej organizacji czasu pracy dla rodziców dzieci do lat 8, a dokładnie pracy w systemie przerywanego czasu pracy. Wielu pracodawców nie ma świadomości, że realizacja wprowadzanego uprawnienia dla tej grupy pracowników będzie oznaczała dla nich dodatkowe koszty. Bo pracodawca będzie im za tę przerwę w pracy - trwającą nawet do pięciu godzin – musiał zapłacić, a sam nie zawsze będzie mógł odmówić zgody na taką organizację pracy – mówi serwisowi Prawo.pl Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski.

Czytaj również: Rośnie grupa pracowników chronionych, firmy będą miały problem >

Czytaj w LEX: Dopuszczalność łączenia różnych systemów czasu pracy na jednym stanowisku >>>

Czytaj w LEX: Wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy - poradnik na przykładach >>>

Przerywany system pracy dla rodziców dzieci do lat 8

Chodzi o projektowany przepis art. 188(1) kodeksu pracy. Na jego podstawie pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, będzie mógł złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy (par. 1). Wniosek będzie składało się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Przy czym, zgodnie z par. 2 tego przepisu, za elastyczną organizację pracy będzie uważana telepraca, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139 (czyli przerywanego czasu pracy), art. 143 (tj. skróconego tygodnia pracy) i art. 144 (system pracy weekendowej), rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 140(1), czyli ruchomy czas pracy, lub art. 142 (tj. indywidualny rozkład czasu pracy), oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto