W porównaniu z ubiegłym rokiem, CareerBuild zauważyło 3-procentowy wzrost zatrudnienia weteranów (z 44 proc. w 2014 r. do 47 proc. w 2015 r.).

Weterani najczęściej znajdują zatrudnienie w obsłudze klienta (38 proc.), IT (32 proc.), sprzedaży (31 proc.) i sektorze produkcji (29 proc.) oraz dystrybucji i logistyce (22 proc.).

Ponad jedna trzecia byłych żołnierzy (31 proc. ankietowanych) uważa, że obecne zajęcie jest poniżej ich kompetencji, a otrzymywana pensja stanowczo za niska. 65 proc. pracujących weteranów jest zadowolonych zarówno ze swojego wynagrodzenia,  jak i zajmowanego stanowiska. Jednocześnie 71 proc. byłych żołnierzy jest gotowa wrócić do armii i porzucić życie cywila, jeśli zajdzie taka konieczność. Więcej >>>