Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego kładzie nacisk na zajęcia warsztatowe w małych grupach. Dzięki temu studiowanie na kierunku „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” jest bardziej efektywne i interesujące dla słuchaczy. Zyskują oni realne umiejętności oraz praktyczną wiedzę, która może zaprocentować w dalszej karierze.

Organizatorom kierunku „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” zależy na aktywnym udziale słuchaczy w zajęciach. Powszechnie wiadomo, że im mniejsza grupa, tym zajęcia są bardziej dynamicznie i mają większą wartość edukacyjną. Dlatego też, ilość przyjęć na kierunek została ograniczona do 60 osób. Dodatkowo niektóre warsztatowe zajęcia odbywają się w małych kameralnych grupach. Taka atmosfera sprzyja żywiołowej dyskusji oraz sprawia, że słuchacze mają bezpośredni kontakt z prowadzącym. Mogą też aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu case studies oraz konsultować konkretne problemy i niejasności indywidualnie z wykładowcą. Ponadto słuchacze mają zapewniony bezpłatny czasowy dostęp do serwisów Wolters Kluwer - Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Lexa.

Studia podyplomowe na kierunku „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” przeznaczone są głównie dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy oraz dla działaczy związkowych i pracodawców. Podczas dwusemestralnej nauki, wiedzę przekazują najlepsi specjaliści z tej dziedziny. „W gronie wykładowców znajdują się wybitni praktycy z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie  prawa pracy, w tym sędziowie Sądu Najwyższego oraz doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem swojej branży” - mówi kierownik kierunku, dr Magdalena Rycak.

Absolwenci kierunku po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zdobycie specjalistycznych kwalifikacji może przyczynić się do awansu. Dyplom CKP Uczelni Łazarskiego może pomóc również w znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają podjąć aktywność zawodową w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” na stronie internetowej Uczelni http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/