Mniej zamożni rodzice twierdzą, że obecnie bardziej opłaca się zmniejszyć wymiar czasu pracy i samemu zająć się dzieckiem niż opłacać przedszkole lub opiekunkę. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1000 rodziców posiadających dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. 18% ankietowanych rodziców potwierdziło, że koszty opieki nad dzieckiem przewyższają dochody pojedynczego rodzica.

28% rodziców stwierdziło, że w tym roku muszą znacznie ograniczyć wydatki na przyjemności, aby móc ponosić koszty opieki nad dzieckiem. Natomiast 16% rodziców stwierdziło, że muszą przyciąć wydatki na rzeczy podstawowe, aby było ich stać na przedszkole czy szkołę. 73% rodziców posiadających dzieci poniżej 4 roku życia nawołuje, aby partie polityczne zajęły się tym problemem. Ponad 60% takich rodziców twierdzi, że sprawa wysokich kosztów opieki nad dziećmi powinna stanowić sprawę priorytetową dla rządu.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2015/01/09/a-fifth-of-parents-consider-quitting-job-over-childcare-costs.aspx

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 20 lipca 2015 r.