„Pracownicy Polfy Warszawa domagają się od Ministerstwa Skarbu Państwa przerwania złej prywatyzacji, która doprowadzi do likwidacji firmy”.

Polfa Warszawa S.A. to jedna z największych firm farmaceutycznych w kraju. W październiku 2011 r. Polski Holding Farmaceutyczny podpisał umowę prywatyzacyjną. Polfa została sprzedana Polpharmie Jerzego Staraka. Choć Polpharma porozumiała się z PHF S.A. co do warunków sprzedaży oraz przyszłego poziomu nakładów inwestycyjnych, to do ustalenia wciąż pozostaje pakiet socjalny.

Od 12 do 16 marca codziennie przez 8 godzin po Warszawie jeździ auto z mobilną reklamą. Od 14 do 16 auto krąży po ulicy Karolkowej, gdzie mieści się siedziba Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. To związki zawodowe z Polfa Warszawa S.A. po raz kolejny protestują przeciwko prywatyzacji firmy. Zdaniem związkowców dotychczasowy przebieg prywatyzacji oraz pozorowanie negocjacji pakietu socjalnego wskazują raczej na tzw. „wrogie przejęcie” a nie prywatyzację.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 13 marca 2012 r.