Z najnowszego raportu CBOS wynika, że prognozy dotyczące sytuacji w zakładach pracy, w porównaniu z czerwcem, pogorszyły się w lipcu.

Obecnie, co dziewiąty pracujący – 11 proc., wzrost o 2 punkty procentowe – sądzi, że w najbliższym roku sytuacja w jego miejscu zatrudnienia się pogorszy, co piąty – 20 proc. uważa, że się poprawi, a prawie trzy piąte pracujących – 58 proc. jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

Mało optymistyczna jest również ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Ponad dwie piąte ankietowanych – 44 proc. uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, w tym jednak 40 proc. ocenia, że trudno jest o pracę odpowiednią. Niemal dwie piąte ogółu badanych – 39 proc., wzrost o 2 punkty procentowe – twierdzi, że trudno jest o jakiekolwiek zatrudnienie, a co siódmy respondent – 14 proc. uważa, że nie można znaleźć żadnej pracy.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2015 r.