W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 uwzględniono wzrost wynagrodzeń m.in. dla: państwowych instytucji kultury, pracowników administracyjnych szkół i placówek artystycznych I i II stopnia, archiwów państwowych oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podwyżki wyniosą 5% w stosunku do poziomu wynagrodzeń wynikających z planów finansowych na rok 2015. Taki sam wzrost wynagrodzeń finansowanych z dotacji podmiotowej MKiDN planowany jest w samorządowych instytucjach kultury współprowadzonych przez resort. W niektórych instytucjach, które rozszerzyły swoją działalność, planowany jest wzrost wynagrodzeń przekraczający 5%, co znajduje pokrycie w planowanych przychodach tych instytucji.

 
Dotychczasowy brak podwyżek dla pracowników sfery budżetowej jest wynikiem wprowadzonego w 2011 roku- z uwagi na złą sytuację finansów publicznych- zamrożenia wynagrodzeń, zgodnie z uchwalanymi co roku tzw. ustawami okołobudżetowymi. Takie ograniczenia wprowadzone zostały zaleceniami UE związanymi z procedurą tzw. nadmiernego deficytu budżetowego. Dotknęły one również pracowników wszystkich państwowych instytucji kultury.
Resort kultury wielokrotnie podejmował próby poprawienia niekorzystnych warunków wynagradzania pracowników w podległych sobie jednostkach, odnosząc na tym polu sukcesy.W trakcie prac parlamentarnych nad ustawą budżetową na 2012 rok, wywalczone zostały podwyżki dla pracowników administracyjnych szkół i placówek artystycznych na które przeznaczono środki w wysokości 17,6 mln zł. Udało się także przeforsować wzrost wynagrodzeń pracowników archiwów państwowych, na który w 2014 r. przeznaczono blisko 5 mln zł mln zł.
Rada UE zamknęła procedurę nadmiernego deficytu budżetowego wobec Polski w czerwcu br., umożliwiając tym samym uwzględnienie wzrostu wynagrodzeń w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.