Działania na polu candidate experience w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych są prowadzone już od kilkudziesięciu lat, podczas gdy w Polsce jest to jeszcze stosunkowo młode zagadnienie. Jednak z roku na rok obserwujemy, że coraz więcej naszych pracodawców udoskonala swoje praktyki w tym zakresie, bo zdaje sobie sprawę, że przekłada się to na ich część biznesową. Potwierdzają to wyniki tegorocznej edycji badania Candidate Experience, w ramach którego zdecydowana większość pracodawców – aż 85% – uważa, że wrażenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie produktów i usług firmy – mówi Marcin Sieńczyk, dyrektor zarządzający eRecruitment Solutions, która jest inicjatorem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Pracodawca nie docenia kandydata
 
Choć 65% pracodawców twierdzi, że dba o relacje z kandydatami, to tylko 29% z nich wysyła informację zwrotną o przebiegu rekrutacji do wszystkich kandydatów. Pozostali respondenci kontaktują się tylko z osobami, które dotarły do ostatniego etapu rekrutacji (35%) lub które otrzymały zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (33%). Z drugiej edycji raportu, podobnie jak z ubiegłorocznej, wynika także, że 7 na 10 zapytanych pracodawców nie utrzymuje żadnego kontaktu z kandydatami, którzy nie przeszli do finalnego etapu, a jedynie zachowuje ich dane w bazie. Te wyniki pokazują, że zdecydowana większość pracodawców nie liczy się z tzw. kandydatami odrzuconymi i nie jest świadoma, że może to mieć negatywne odbicie w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości. W szczególności, kiedy będziemy mieć do czynienia z rynkiem pracownika. Wówczas z uwagi na pewność zatrudnienia oraz rosnący popyt na pracownika, firmy muszą zawalczyć o wartościowego kandydata także pozapłacowymi atutami – podkreśla Marcin Sieńczyk.
 
Dbanie o relacje z kandydatami może przynieść wymierne korzyści firmie. Michał Molik, Starszy Specjalista ds. Rekrutacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zauważa, że od kiedy jego firma jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji i stosuje jej standardy, spotyka się z niezwykle pozytywną reakcją kandydatów. Doceniają pogłębioną informację, dziękują za odpowiedź i w przyszłości chętniej biorą udział w kolejnych naszych rekrutacjach – mówi Michał Molik.
 
 
Niezadowolony kandydat „nie kupuje” pracodawcy
 
Nieodpowiednio przeprowadzona rekrutacja może odbić się negatywnie na wynikach sprzedażowych firmy. Bo jak twierdzi blisko połowa zapytanych kandydatów (46%), negatywne wrażenia wyniesione z rekrutacji u danego pracodawcy zmieniają ich nastawienie do jego produktów lub usług na negatywne, a w konsekwencji mogą oznaczać rezygnację z ich zakupu. Potencjalnie może być to duży problem dla firm, ponieważ jak wynika z badania, aż 57% kandydatów uważa, że pracodawcy wcale nie dbają o relacje z nimi. Choć jest to wynik o 11 p.p. niższy niż rok temu, to jednak szczegółowe wyniki pokazują, że jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze. 1 na 4 kandydatów nie otrzymuje żadnej informacji o przebiegu rekrutacji (23%), a ponad połowa odpowiedzi (55%), dlaczego nie zostali przyjęci do pracy i nad czym powinni popracować, by móc w przyszłości aplikować na dane stanowisko. 
 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zapraszamy kandydata na spotkanie rekrutacyjne i nie informujemy go o jego wynikach. Zdarza się, że otrzymujemy od kandydatów podziękowanie za informację zwrotną z komentarzem, że jesteśmy pierwszą firmą, która takiej odpowiedzi udzieliła – zauważa Agata Błaszkiewicz, Dyrektor ds. HR w Colliers International.
 
Wyniki 2. edycji badania Candidate Experience, podobnie jak rok temu, pokazują, że przed rekruterami jest jeszcze sporo pracy w zakresie przygotowania do procesu rekrutacyjnego, zarówno w czasie jak i po jego zakończeniu. Duża rozbieżność między działaniami firm a opiniami kandydatów powinna skłonić do podejmowania przez pracodawców kolejnych kroków w celu uzyskania większej przychylności ze strony potencjalnych pracowników. Cieszy nas, że coraz więcej firm dostrzega potrzebę dbania o relację z kandydatami, czego dowodem jest między innymi podwojenie w ciągu roku liczby członków Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji – podsumowuje Marcin Sieńczyk z eRecruitment Solutions.
 
Metodologia badania

2. edycja badania Candidate Experience składało się z dwóch części. Opinie kandydatów na temat przyjaznej rekrutacji zostały zebrane podczas realizacji badania „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl na użytkownikach portalu zajmujących stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i wyższe, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe. Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-26.10.2014. Ankietę wypełniło łącznie 3415 osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesie rekrutacyjnym. Opinie pracodawców zostały zebrane w ramach badania „Candidate Experience”, przeprowadzonego przez eRecruitment Solutions, wśród osób zajmujących się procesami rekrutacyjnymi w firmach. Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 1-24.10.2014. Ankietę wypełniło łącznie 640 osób.
Badanie Candidate Experience zostało przeprowadzone z inicjatywy Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja istnieje od kwietnia 2013 r. i w tym momencie liczy 127 firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji.