Prawie dwukrotnie, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacają w terminie wynagrodzenia.
Z danych przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy wynika, że od początku tego roku 63,9 tys. pracowników nie otrzymało pensji lub firmy opóźniały się z ich wypłatą. Zaległości pracodawców z tego tytułu wynoszą 100 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 roku wynosiły 64,7 mln zł. Wielu pracodawców zawiera teraz porozumienia z pracownikami o ograniczaniu wypłacanych im wynagrodzeń lub wypłaty ich w późniejszym terminie, ale część z nich w ogóle o tym nie informuje zatrudnionych osób. Częściej niż w ubiegłym roku naruszane były przepisy prawa pracy związane ze świadczeniami przysługującymi za pracę i regulującymi kwestie rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W ciągu trzech kwartałów tego roku inspektorzy PIP nałożyli na pracodawców 4,7 tys. mandatów o średniej wysokości 1,9 tys. zł oraz skierowali do sądów 1,1 tys. wniosków o ukaranie pracodawcy.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Tobolewska, 12 października 2009 r.