Resort pracy tłumaczy, że wycofano się ze zmiany przepisów dotyczących badań lekarskich ze względu na to, że część propozycji w tym zakresie przeniesiono do, obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r., ustawy z 7 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662; przepisy te weszły w życie 1 kwietnia 2015 r.).
Nieoficjalnie rezygnacja taka wynikała także z tego, że przepisy dotyczące badań powinno przygotować Ministerstwo Zdrowia. Jak ustalił Dziennik Gazeta Prawna, w najbliższym czasie ani pracodawcy, ani pracownicy nie powinni spodziewać się zmian w omawianej kwestii.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.