Tylko 8% przedsiębiorstw przemysłowych i 10% firm usługowych wdrożyło w ostatnich latach innowacje w obszarze organizacji i zarządzania, ponieważ polscy pracodawcy nie doceniają roli człowieka w firmie. Eksperci podkreślają, że bez wzrostu inwestycji w kapitał ludzki nie będzie poprawy jakości i wydajności pracy.

Nowe technologie wymuszają rozwijanie nowych kompetencji pracowniczych. Innowacyjność jest kojarzona głównie z procesami technologicznymi, jednak nowoczesne technologie pozwalają też na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań wewnątrz firmy. Należą do nich: zasady współpracy w organizacji, systemy odpowiedzialności i motywacji pracowników, programy szkoleń czy zmiany struktury zatrudnienia. Kapitał ludzki i intelektualny to niematerialna wartość przedsiębiorstwa, która jest jego siłą napędową i ma olbrzymi wpływ na konkurencyjność. To także potencjał, który odchodzący z pracy pracownik zabiera ze sobą m.in.: wiedza na temat firmy i branży, dane historyczne dotyczące przedsiębiorstwa, a także kwalifikacje zawodowe, kreatywność i zaangażowanie.

Specjaliści zaznaczają jednak, że w Polsce powszechnym zjawiskiem jest niedocenianie roli człowieka i jego możliwości. Jedynie co 10 firma w Polsce wprowadzała w ostatnich latach innowacje organizacyjne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Polska należy do krajów o najniższym odsetku przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W Europie najlepiej wypadają przedsiębiorstwa przemysłowe z Luksemburga i Anglii, odpowiednio 48% i 35%. W usługach prym wiedzie także Luksemburg (46%), a zaraz za nim jest Portugalia (40%).

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2016 r.