– Przed transformacją gospodarczo-ustrojową państwo odpowiadało za pokrycie pełnych skutków wypadku przy pracy, gdyż to ono było właścicielem większości zakładów pracy. Obecnie ZUS najczęściej nie zrekompensuje wszystkich kosztów wypadku i ofiary domagają się w sądach dodatkowych pieniędzy od pracodawców – mówi Waldemar Gujski. – Dlatego na debacie zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP w imieniu przedsiębiorców wystąpiłem z propozycją, by ZUS przejął pełną odpowiedzialność za skutki wypadków – dodaje.
Kancelaria Prezydenta RP nie wyklucza podjęcia działań, które przyczynią się do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
– Wszystkie inicjatywy dotyczące zmiany stosunków pracy, które mogą ułatwić prowadzenie firmy, są obecnie analizowane – informuje Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP. – Myślę, że w ciągu miesiąca przedstawimy propozycje, które będą podstawą do ewentualnych zmian przepisów. Musimy jednak pamiętać, że nowe rozwiązania muszą przynosić korzyści obydwóm stronom stosunku pracy, tj. pracodawcom i pracownikom. Będziemy więc o nich rozmawiać także ze związkami zawodowymi – zapewnia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.