Pracodawcy chcą ograniczenia przywilejów na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Uważają, że pracownicy niepełnosprawni nie powinni pracować w niższym wymiarze czasu pracy, a dopłaty do ich pensji powinny być mniejsze. Takie postulaty pojawiły się podczas prac nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji. PKPP Lewiatan uważa, że jest to konieczne, skoro zmiany mają znacząco zmniejszyć pomoc, jaką otrzymują za ich zatrudnienie. Dotacje do pensji osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą stopniowo obniżane (odpowiednio z 60 do 40% i ze 140 do 100% płacy minimalnej). Nie będzie jej już do wynagrodzenia osoby lekko i umiarkowanie niepełnosprawnej, która ma prawo do emerytury. Pomoc dla firm będzie niższa, bo w przeciwnym razie płynność finansową mógłby utracić PFRON. Lewiatan chce również zlikwidowania dodatkowego, 10-dniowego urlopu dla osób niepełnosprawnych. Uważa, że przywilej ten zniechęca pracodawców do ich zatrudniania, a jednocześnie nie ma on uzasadnienia rehabilitacyjnego. Niepełnosprawni mają bowiem prawo do dodatkowego wolnego na udział w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni w roku).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 29 września 2010 r.