Projekt zakłada ograniczenie obowiązków zgłoszeniowych i informacyjnych ciążących na pracodawcach przez uchylenie przepisu art. 209 i art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy. Przepisy te zastąpi regulacja, na mocy której Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna będą uzyskiwały dane o podmiotach z rejestru podmiotów prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz z kont płatników prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada także skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numeru NIP (z 14 dni do 3 dni) przez podmioty niebędące osobami fizycznymi.

Źródło: www.rcl.gov.pl