Tak wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zajął się sprawą Polaka z 30-letnim wypracowanym stażem we Francji.

Wyjechał on do Francji w latach 60. i prowadził tam do 1992 r. działalność gospodarczą. ZUS obliczył mu świadczenie na podstawie 19 lat stażu pracy w Polsce i 33 lat we Francji, czyli łącznie za 42 lata (dziesięć lat pracował równocześnie w obu krajach). Wyniosło ono ok. 3 tys. zł., zostało jednak obniżone do 1,4 tys. zł. ZUS zastosował art. 52 rozporządzenia nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. o zasadach obliczania emerytur na podstawie okresów zatrudnienia w różnych państwach UE. Wg niego świadczenie proporcjonalnie obniża się do części stażu przypadającego w danym państwie. Sąd apelacyjny, do którego trafiła ta sprawa, odmówił uwzględnienia skargi ubezpieczonego (sygn. akt. III AuA 343/10)

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 15 kwietnia 2011 r.