Wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia albo wyczerpania cieplnego, objawiającego się bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami widzenia i ogólnym osłabieniem.
Jeżeli pracownicy świadczą pracę na zewnątrz w temperaturze powyżej 250C albo w pomieszczeniach, w których jest powyżej 280C, wówczas pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje zawierające odpowiednią dawkę soli mineralnych.
Zaniedbania w tym zakresie skutkować mogą sankcjami wynikającymi z przepisu art. 283 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z którym kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30.000 zł. Grzywnę od 1000 do 2000 zł może nałożyć inspektor pracy w drodze mandatu. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez pracodawcę, wyższą karę może zasądzić sąd.

Więcej: https://biznes.newseria.pl/news/pracownik-moze-odmowic,p1651626759