Poziom stresu w pracy wzrośnie - Europa
\

Firma Ipsos Mori i Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ang. European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA) przeprowadziły badani dotyczące poziomu stresu w pracy.

W badaniu udział wzięło 35.000 pracowników z 36 europejskich krajów. Niestety 80% Europejczyków uważa, że poziom stresu w miejscach pracy wzrośnie w przyszłości. 52% twierdzi, że będzie to znaczny wzrost.

79% menedżerów przyznaje, że stres jest bardzo poważnym problemem w ich organizacjach i stawiają go na tym samym poziomie niebezpieczeństwa dla organizacji, co wypadki przy pracy.

Badanie pokazało też, że stresu związanego z pracą najmniej obawiają się Norwegowie (16%), a najbardziej Grecy (83%).

Warto też dodać, że 79% ankietowanych uważa, że zdrowe i bezpieczne miejsca pracy są niezbędne, aby dany kraj mógł konkurować ekonomicznie na arenie międzynarodowej.

Więcej:

www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/2012/03/job-related-stress-to-rise-say-80-per-cent-of-europeans.htm

Data publikacji: 29 marca 2012 r.