Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS mają charakter techniczny. Nowe przepisy spowodują bowiem, że decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

W uzasadnieniu napisano, że rozwiązanie takie wprowadzono już incydentalnie dla waloryzacji w 2012 r. Podkreślono, że dzięki niemu zwiększono wydajność i jakość procesu obsługi waloryzacji świadczeń.
Podczas czwartkowego sprawozdania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jej sprawozdawca Sławomir Piechota (PO) powiedział, że Komisja po rozpatrzeniu projektu rekomenduje jego przyjęcie bez poprawek.
"Komisja podczas pierwszego czytania projektu nie miała wątpliwości, że zgodnie z dzisiejszą technologią, nowoczesnymi możliwościami systemów informatycznych takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione i należy je wdrożyć na stałe" - mówił Piechota.
Opinię tę potwierdzili przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Zapowiedzieli oni, że będą głosować za przyjęciem nowelizacji.
Obecny podczas sprawozdania Komisji wiceminister pracy Marek Bucior podziękował posłom za "wolę przyjęcia tej ustawy". "To jest ustawa ważna, usprawniająca pracę ZUS" - podkreślał.

Trzecie czytanie projektu nowelizacji przewidziano podczas bloku głosowań, zaplanowanego na piątek.