Rośnie popularność pracy tymczasowej. Co dziesiąty pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony na etat.

Wartość rynku agencji zatrudnienia w Polsce szacuje się już na 6,5 mld zł. Łączna liczba pracowników tymczasowych przekroczyła 700 tys. Rośnie też liczba przepracowanych przez nich godzin. W ubiegłym roku każdy pracownik tymczasowy w agencjach członkowskich Polskiego Forum HR przepracował średnio 65 dni. Praca tymczasowa otwiera drogę do stałego zatrudnienia – co dziesiąty pracownik tymczasowy zostaje w danej firmie na etacie. Liczba pracowników tymczasowych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zatrudnionych przez agencje członkowskie PFHR było w 2015 roku ponad 254 tys. Całkowitą liczbę w Polsce szacuje się na 708 tys. Z raportu „Rynek Agencji Zatrudnienia w 2015 roku” przygotowanego przez Polskie Forum HR wynika natomiast, że wydłużył się średni okres zatrudnienia pracowników tymczasowych. Jedna zatrudniona osoba pracowała w ubiegłym roku przeciętnie przez około 65 dni. W 2014 roku było to 56 dni.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/praca/rosnie_popularnosc,p1034188181

Źródło: Newseria.pl, stan z dnia 31 marca 2016 r.