To prawie 0,5 mld zł więcej niż w 2014 r. W ubiegłym roku z nowych instrumentów wsparcia skorzystało 19,6 tys. osób bezrobotnych.

Były to m.in.:

- bony zatrudnieniowe i na zasiedlenie,

- refundacja składek ZUS,

- granty na telepracę,

- świadczenia aktywizacyjne,

- trójstronne umowy szkoleniowe.

Ponad 51 tys. osób otrzymało dotacje na start własnego biznesu, a 220 tys. wzięło udział w stażach u pracodawców. W sumie urzędy pracy w 2014 roku udzieliły wsparcia 505 tys. osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w lutym 2015 wyniosła 12%, tyle samo co w styczniu - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Jeszcze rok temu było to 13,9%.

Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. W lutym 2015 zgłosiły do służb zatrudnienia 95,1 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o blisko jedną trzecią więcej niż w styczniu 2015. Liczba ofert wzrosła we wszystkich regionach. Najmocniej w województwie świętokrzyskim - aż o 74%.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2015 r.