Na koniec 2017 roku do ubezpieczenia w ZUS zgłoszonych było w całej Polsce 440.255 cudzoziemców. To osoby, które legalnie pracują w polskich firmach lub zakładają własne biznesy. Nie do końca wiadomo ilu cudzoziemców naprawdę pracuje w naszym kraju, ponieważ nie wszystkie osoby są zgłaszane do ubezpieczeń.  

– Z punktu widzenia naszego systemu emerytalnego cudzoziemiec, jeżeli spełnia warunki - w świetle prawa polskiego - do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności na terenie Polski - objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przy zatrudnieniu znaczenie ma to czy taka osoba posiada pozwolenie na pracę wydawane przez wojewodę na wniosek pracodawcy oraz czy ma wizy lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta czy przyznanie statusu uchodźcy - dodaje rzeczniczka i podkreśla, że dla naszego systemu emerytalnego legalne zatrudnianie cudzoziemców jest bardzo korzystne: im więcej ubezpieczonych, którzy płacą składki w Polsce, tym lepiej.

Liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców na koniec 2017 roku:
Ukraińcy: 316.474
Białorusini: 24.013
Wietnamczycy: 7592
Hindusi: 4121
Włosi: 4104
Niemcy: 3490
Bułgarzy: 2643
Francuzi: 2574

 [-OFERTA_HTML-]