"Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1874 euro. Jest ona blisko 5 razy większa niż w Polsce. Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Rumunii – 158 euro. Jest to zaledwie 40 proc. płacy minimalnej obowiązującej w Polsce (393)" - podała firma.
Z raportu wynika także, że w 2013 roku w 14 z 21 uwzględnionych w rankingu państw wynagrodzenie minimalne zmalało. Największa zmiana dotknęła Grecję, gdzie realna wartość płacy minimalnej zmniejszyła się o 23 proc.
"Polska należy do grupy 7 krajów, w których wartość wynagrodzenia minimalnego wzrosła. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji płaca minimalna wzrosła o 3 proc. Największy wzrost wartości realnej wynagrodzenia minimalnego zanotowano na Litwie. Realna wartość płacy minimalnej wzrosła tam o 21,8 proc. Należy jednak podkreślić, że w latach 2008-2012 wynagrodzenie minimalne na Liwie nie zmieniało się" - dodano.
Raport pokazuje także, że Polska zajmuje drugie miejsce, uwzględniając dynamikę płacy minimalnej oraz wskaźnik inflacji w latach 2008-2013, a od 2008 roku realna wartość wynagrodzenia minimalnego wzrosła o 22,2 proc.
"Na pierwszym miejscu znalazła się Słowenia ze wzrostem wynoszącym 31,4 proc. W okresie pięciu ostatnich lat w Grecji wartość wynagrodzenia minimalnego spadła o 29 proc." - napisano.